Hz. Ali Sözleri

hz ali
Açlığın için onurundan vazgeçersen, açlığın geçer ama onursuzluk baki kalır.

Akıl olgunlaştıkça söz azalır.

Akıl gurbette yakın bulmaktır, ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

Akıl tamamlandı mı söz azalır.

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Yüksekliği aradım, onu alçakgönüllülükte buldum.

Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.

Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve Allah’ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.

Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.

Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz.

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.

Ayrılıktan uzak dur, zira halktan kopan azınlık şeytanındır.

Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.

Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez.

Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması da çirkindir.

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar.

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam.

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür.

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.

Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin.

Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.

Allah’ın evini (Kabe’yi) ziyaret etmek, cehennem azabından güvende olmak demektir.

Altın ateşle tecrübe edildiği gibi, salih kullarda sıkıntı ve imtihanlarla denenirler.

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.

Dünün geçti, yarının da belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.

Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.

Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.

Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.

Dua müminin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.

Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir

Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.

Bilgiyle dirilen, ölmez.

Her şeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.

Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et.

Susmak hukmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir.

Süse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir; ama mert değillerdir.

Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir.

Ey ademoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin.

Gazap ve öfkeden kaçınınız.. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

Batıla yardım eden, hakka zulmeder.

Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver.

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusuyla ağlasın.

Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.

Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar.

Tamah seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.

En büyük günah, haksız yere müslüman bir kimsenin malını gasbetmektir.

Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.

Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.

Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.

Gerçeği insanların ölçüleriyle değil, insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesna. Ona bilgi kondukça genişler.

Her sayılan biter her beklenen gelir.

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.

Kıskançlık, acizliğin isyanıdır.

Hiçbir işte gerektiğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar.

İçi temiz dostlar edinmelisin; çünkü onlar bollukta süs, sıkıntıda yardımcı olurlar.

İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al.

İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.

Hilim yumuşak huyluluk gibi üstünlük yoktur.

Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.

Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz.

İnsanlar yaşarken uyur, ölürken uyanırlar.

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme; çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır.

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

Akıllının sanısı, cahilin algısından daha doğrudur.

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.

Alim ölü olsa bile diridir, cahil diri olsa bile ölü.

Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men’eder.

Düşünce saf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.

İlim alçakta olanları yükseltir, ilimsizlik de yüksektekileri alçaltır.

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.

İnsanların aklının alacağı kadar konuş.

Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

İnsanların gönülleri ürkektir, kim onları elde ederse ona alışırlar.

Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı, genişlik yüz gösterir.

Takva, imanın temelidir.

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.

İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.

Her derde bir deva bulunur; lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.

Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır.

Kişiyi hak ettiğinden çok övmek riyadır, layık olduğundan daha az övmek ise, ya acizlikten ya da hasettendir.

Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrumiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.

Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldir.

Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz.

Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarsınız. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır.

Sizin en kötünüz, insanları çekiştirerek dostlar arasında ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir.

Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.

Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun.

Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.

Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.

Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır.

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, Allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir.

Kanaat tükenmez maldır.

Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiğı günden daha çetin olacaktır.

Güzel ahlak, en iyi arkadaştır, müminin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.

İman gönülle tanımak, dille ikrar etmek, aza ile de kullukta bulunmaktır.

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.

Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.

Perde kaldırılırsa bile yakinim artmaz benim.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sahibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Şerden çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

İki şey halkı yok eder: Fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alametlerindendir.

İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.

Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir.

Şehvetle kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

İlim hakiki bir mürşiddir.

Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.

En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (İmam Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.

Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.

Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.

Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.

Doğru söz nereden gelirse gelsin alınız. Söyleyene değil, söylenen söze bakınız.

İman, kabul olan söz dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.

İnsan, dilinin altında gizlidir.

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.

Şeytanın gazaptan ve kadınlardan daha büyük tuzağı yoktur.

Tedbir gibi akıl yoktur.

Kuduz köpeği bile katletme.

Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.

Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

Kudret altında olan her aziz, zelildir.

Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır.

Nice kan vardır ki onu dil döker.

Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin

Kötülükte bulunanları iyilik edene mükafat vererek payla, yola getir.

Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım.

Uzun arzulu olan, ameli unutur.

Üst olmak, ihtiyata riayetle olur. İhtiyata riayet, düşünüp taşınmakla mümkündür, düşünüp taşınmak da sırları gizlemekle olur

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Suçların en çetini, sahibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim.

Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.

Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.

Söyleyene bakma, söylenene bak.