Aristoteles Sözleri

Aristoteles_by_madhur410

 

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Zaman nedir, yapısı nasıldır? Bir varlık mıdır? Varlık dışı mıdır? Boşlukla bir ilgisi var mıdır? Değişim konusunda ısrarlı mıdır? Ve başlangıcı nedir?

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Aynı fikirler bu dünyada bir değil, iki değil, sayısız defa boy gösterirler.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.

Bir ‘dost’ kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür.

Devlet adamıyla devlet, kralla uyrukları, aile reisiyle ev halkı, efendiyle köleleri arasındaki ilişkilerin hep aynı olduğunu sanmak yanlıştır. Aralarında yalnızca büyüklük değil, nitelik farkı da vardır.

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Dost kara günde belli olur.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Dostlar! Dost yoktur!

Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

En üstün şey metafor ustası olabilmektir; başkalarından öğrenilemeyecek tek şey budur.İyi metafor, benzeşmeyenler arasındaki benzerliğe karşı sezgisel bir algı gerektirdiğinden, aynı zamanda dehanın da göstergesidir.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Flüt, iyi ahlaki etki yaratan bir enstürman değildir. Fazla heyecan verir.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Herkes en fazla kendiçıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

İlkelerya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsanlararzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Kalite bir yasa değil bir alışkanlıktır.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Mevkilerinipara ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Mizahın sırrı şaşırtmasıdır.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Pisagoryenler dünyayı ve üstündeki her şeyi, üç sayısının belirlediğini söyler.

Ruhun güzelliği bedeningüzelliği kadar çabuk görünmez.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Tanrılar da şakalara bayılır.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Tekistikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Umut insanı uyandıran birrüyadır.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Yapmadan önce öğrenmiş olmamız gerekenleri onu yaparken öğreniriz.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Yunusun havadaki sesi, ünlü harfleri ve onların kombinasyonlarını telaffuz edip, ünsüzleri edemeyen insanlarınkini andırır.

Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Bütün insanların düşünecegi bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

 

Benzer Sözler

Paylaş